Voordelen in februari van 2006 de sociale vormingsplicht ingevoerd.

Voordelen van militaire eigenschappen?Na onze interviews met Lt.Plaate en Kapitein Olario hebben wij gemerkt dat een punt tijdens beide interview steeds naar voren kwam. Dit punt hield in dat het volgen van een een militaire of semi-militaire opleiding een positieve invloed zal hebben op de socialevorming van een individu. In deze hoofdstuk zullen wij ons verder verdiepen in de voordelen van militaire eigenschappen. “Ik ben echt een voorstander ervan.Ik ben van mening dat bepaalde kwaliteiten van de mens, vooral met de jeugd niet perse verbeterd zijn de laatste jaren.Ik zie een sociale dienstplicht meer als een bepaalde vorming dat je kan meenemen dat je discipline geeft en meer zelfvertrouwen.Dat zijn dingen die ik zelf heb ervaren , met de eerste socialevorming dienstplicht in 2011.En ik kan je zeggen dat nadat ik die opleidingen heb afgerond was ik een ander persoon dan hoe ik in ben gestap. En nadat je zoiets volgt dan ga je jezelf  ook beter leren kennen. ”     Lt.Plaate   Dit waren de woorden van Lt. Plaate met betrekking tot de voordelen van socialedienstplicht met een groen tintje. Maar de vraag was, waren deze beweringen wel goed? Om erachter te komen of de beweringen over militaire eigenschappen wel klopten, moesten we eerst weten wat de Sociale Vormingsplicht inhield.Sociale Vormingsplicht CuracaoDe regering van de Nederlandse Antillen had in februari van 2006 de sociale vormingsplicht ingevoerd. De reden hiervoor was het grote aantal jongeren dat de scholen zonder diploma en zonder direct uitzicht op een baan. Deze jongeren hadden weinig toekomstperspectief. De Antilliaanse regering wou dat het volgen van een opleiding en het actief deelnemen in de samenleving voor de meeste jongeren geen probleem vormt. Een aantal jongeren loopt echter tegen zoveel struikelblokken aan dat zij het zonder speciale maatregelen het niet zouden redden. Als risicofactoren worden onder andere genoemd: armoede, drugs, gebrekkige opvoeding en leerachterstand op jonge leeftijd. De reguliere instanties in de Nederlandse Antillen bleken niet in staat om deze jongeren effectief te helpen. Het doel van de sociale vormingsplicht was om deze jongeren een tweede kans te bieden door hen  voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij.  Het Sociaal Vormingstraject was onderdeel van de Sociale Vormingsplicht. Het traject hield in dat  een groep van zo’n 30 jongens vier tot vijf maanden een voortraject zouden volgen, waarbij ze intensieve vorming kregen vanuit de kazerne te Suffisant, om vervolgens door te stromen naar een hoofdtraject binnen de SVP.Om de succes van het SVT te garanderen was het noodzakelijk dat de jongens dagelijks begeleid werden door een maatschappelijk werker.  Helaas werd het project tot stop gezet door complicaties met fondsen en de management van het project.Door de annulering van het project en de weinig beschikbare cijfers die vanaf 2005 nodig zijn om het project en zijn resultaten beter te kunnen begrijpen, hadden wij besloten om resultaten vanuit het buitenland te bekijken.Resultaten van militaire scholen in de Verenigde StatenVolgens de “National Center for Education Statistics” van de Verenigde Staten kregen gemiddeld 82% van de studenten die op een openbare school zaten hun high school diploma uitgereikt in 2014. In vergelijking kregen leerlingen die op een “Military School” zaten gemiddeld tussen 90% tot 100% hun high school diploma uitgereikt. Volgens de directie van deze scholen komt dit voornamelijk door de gestructureerde militaire leer omgeving die zij aanbieden. Hiernaast schrijven gemiddeld tussen 90% tot 100% van hun studenten aan een College of University vergeleken met de gemiddelde 72% van openbareschool leerlingen.  Militaire disciplineHet basis van een opleiding in de leger is discipline en respect tonen. Als er iets van hun worden gevraagd wordt het meteen gedaan zonder erover te discussiëren of zeuren. Iedereen heeft een leider en iedereen dient te luisteren en respect tonen voor diens leider. Als hij eens of oneens is met situatie. Dit zijn eigenschappen die in elke organisatie nodig zijn. Er zijn vele gevallen van veteranen die na het leger advise zijn gaan geven aan grote bedrijven over management technieken binnen een organisatie. Vele aangeleerde stoffen in de militaire wereld zijn moeilijk vertaalbaar naar de burgermaatschappij, maar discipline en respect heeft hetzelfde voordeel waar je nog ook bent.We gebruiken hier een voorbeeld van Truls Katser (veteraan) die direkteur van de Slycke School in Zweden is geworden. Deze school werd geconfronteerd met ernstige moeilijkheden, namelijk vandalisme, de school was rommelig en de studenten waren onhandelbaar.Direkteur Katsler kwam met duidelijke regels, strenge discipline en wou een nette studie omgeving creëren voor de studenten.”We hebben strikte regels, echter is het ook belangrijk dat de leerlingen begrijpen dat we het voor hen doen. Onze regels zijn niet harteloos. Wij zijn niet opzoek naar een strikte discipline die onbreekbaar is. Als de omgeving rustig en schoon is presteren de kinderen beter en voelen ze zich beter en dat is het voornaamste.” Zei Katsler tegen de Zweedse krant Skånska Dagbladet.In slechts 3 jaar is de slagingspercentage van deze school van 74% naar 95% gestegen. Dit wijst dat de strakke discipline maatregelen zeer succesvol zijn geweest en dat sommige aspecten van de militaire leven goeie effecten kan hebben in het dagelijkse leven van de bevolking.Beredenering Na onze onderzoek over de gevolgen van een sociale dienstplicht met een groene tint en de prestaties van leerlingen van militaire scholen kunnen wij zeggen dat de militaire tint zeker een invloed heeft op prestaties van jongeren, ex Curmillers en de hele maatschappij. Hiernaast kunnen we zeggen dat de resultaten van de Sociaalvormings Traject gedeeltelijk een succes waren, maar vielen wel tegen. Dit kwam niet door de manier van aanpak van de jeugd, maar de slechte uitvoering van het project door onderandere slechte management. Maar de groene tintje heeft zeker bijgedraagd aan de succes van het project.