Seria trzeba od?wie?a? ani ponowne nanosi?. Do czyszczenia szk?a

Seria Radaway Eos KDS pochodzi od
wiod?cego polskiego producenta wysokiej jako?ci, komfortowych, a jednocze?nie niezwykle
designerskich kabin prysznicowych. Produkty z tej kolekcji s? dost?pne w
szerokiej gamie rozmiarowej i kolorystycznej – pocz?wszy od br?zu i grafitu, a?
po satyn? czy tak zwany UltraClear, czyli bardzo przejrzysty i jasny rodzaj
szk?a.

Dlaczego warto kupi? kabin?
Radaway Eos KDS?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Najwy?sza jako?? wykonania oraz
nowoczesna stylistyka stanowi? niekwestionowane i najwa?niejsze atuty tej
serii. Innymi zaletami tymczasem s? dla przyk?adu drzwi otwierane wahad?owo (do
wewn?trz i do zewn?trz), gwarantuj?ce pe?ne bezpiecze?stwo u?ytkowania. Ponadto,
taki sposób otwierania nie musi narusza? zewn?trznej przestrzeni kabiny co
pozwala na monta? produktów nawet w ma?ej ?azience. Mechanizm unosz?cy i
opuszczaj?cy drzwi k?adzie kres uszkodzeniom uszczelki i zapewnia bezg?o?n? i
niezawodn? prac?. A je?li ?ciana w ?azience jest nierówna – na to te? jest
sposób! Kolekcja Eos KDS zaopatrzona jest w mechanizm niweluj?cy krzywizny
?ciany do 10 mm, dzi?ki czemu rzadne nierówno?ci nie b?d? ju? problemem w
monta?u kabiny.

Pow?oka ochronna EasyClean

Powierzchnia szk?a, która wydaje
si? nam idealnie g?adka, w rzeczywisto?ci posiada mikroskopijne pory i
wy??obienia, w których gromadzi si? kamie?. Pow?oki ochronne, takie jak
EasyCleanm, gwarantuj? skuteczn? i d?ugotrwa?? ochron? przed korozj? oraz
utrzymanie wysokich walorów estetycznych wyrobów. ?atwo jest to rozpozna? – krople
wody na szybie z pow?ok? EasyClean nie utrzymuj? si? na powierzchni, tylko
sp?ywaj?.

Do?ywotnia pow?oka ShowerGuard

ShowerGuard to trwa?e i proste w
utrzymaniu szk?o, które chroni kabiny prysznicowe przed osadzaniem si? kamienia
i minera?ów na skutek ruchu i dzia?ania wody, ciep?a, wilgoci i ?rodków
czyszcz?cych, utrzymuj?c atrakcyjno?? szk?a na d?ugie lata. Szk?o pozostaje przejrzyste
i l?ni?ce przy ograniczonym czyszczeniu. Szk?o ShowerGuard to do?ywotnia os?ona
na szkle, b?d?ca jego nieroz??czn? cz??ci?. Inaczej ni? w przypadku
mechanicznie nanoszonych warstw, ShowerGuard jest trwa?? pow?oka, której nie
trzeba od?wie?a? ani ponowne nanosi?. Do czyszczenia szk?a z ochron?
ShowerGuard wystarczy jedynie mi?kka ?ciereczka lub mokra g?bka. Nie ma
konieczno?ci stosowania powszechnie u?ywanych ?rodków myj?cych, lecz gdy
zajdzie taka potrzeba, jest to dopuszczalne.