Sözcü gazetesi Fehmi’yi bekliyor

?ehidin vasiyeti yerine getirilecek

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Zeytin Dal? Harekat? ?ehidimiz Astsubay Musa Özalkan’?n
Telaferli çocuklara anaokulu vasiyetine Türkmen Cephesi Ba?kan? Er?ad Salihi
sahip ç?kt?.

 

Türkiye, Afrin operasyonunda ?ehit olan Musa Özalkan için
yas tutuyor.

 

Zeytin Dal? Harekat? kapsam?nda Kilis’in Gülbaba köyünün
güneydo?usunda terör örgütü unsurlar? ile girilen çat??mada ?ehit olan Piyade
Astsubay Üstçavu? Musa Özalkan’?n ba?kentin Sincan ilçesindeki babaevinde yas
var. Kilis’in Gülbaba köyünün güneydo?usunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEA? terör
örgütü unsurlar? ile girilen çat??mada ?ehit dü?en Özalkan’?n, Ankara’n?n
Sincan ilçesi Törekent Mahallesi’ndeki babaevine, ?ehadet haberinin ard?ndan
Türk bayraklar? as?ld?.

 

?ehit Özalkan’?n cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde
ö?leyin k?l?nacak cenaze namaz?n?n ard?ndan Aya?’?n Bayat köyünde topra?a
verilecek.

 

Vasiyeti

 

Musa Özalkan’?n vasiyeti ise yürekleri burkmu?tu.

 

?ehit olmadan önce bir arkada?? ile yaz??an Piyade Astsubay
Üstçavu? Musa Özalkan ?unlar? yazm??t?,

 

“Vasiyetimdir. ?ehit olursam Kurt-Ar Derne?i arac?l??? ile
Telafer’deki Türkmen Bala’lar için anaokulu-kre? veya kültür merkezi, devletin
bana verece?i paradan yapt?r?lmas? ve ismimin konmas?.”

 

 

 

Zeytin Dal? Harekat?’nda ?ehit dü?en Piyade Astsubay
Üstçavu? Musa Özalkan, devletin ailesine verece?i paran?n, müdavimi oldu?u bir
dernek arac?l???yla Telafer’deki Türkmen çocuklara okul yap?m?nda
kullan?lmas?n? ve ad?n?n konulmas?n? vasiyet ediyor.

 

Vasiyet gerçekle?ecektir

 

Irak Türkmen Cephesi Ba?kan? Er?at Salihi, sosyal medya
hesab?ndan yapt??? aç?klamada ?unlar? yazd?:

 

“Unutma ki ?ehidim bu vasiyetin gerçekle?ecektir. Telafer’de
senin ad?na bir anaokulu açaca??z. Sen son damla kan?n? verirken, nas?l bizi
unutmad?ysan. Elbet biz de seni unutmayaca??z ve vasiyetini gerçekle?tirece?iz.